Bomen planten met Trees for Kenya: help je mee?

Trees for Kenya

We willen graag op zoveel mogelijk manieren een steentje bijdragen aan het milieu. Daarom werkt Elfinbook samen met Trees for Kenya. Zo besparen we niet alleen bomen, maar helpen we ook meer te planten! 

Samen met Trees for Kenya plant Elfinbook per verkocht notitieboek een boom. Trees for Kenya is een Keniaanse niet-gouvernementele organisatie die zowel donorbomen plant als beheert met boomkwekerijen.

Trees for Kenya ondersteunt lokale boeren

Het unieke zit hem in hun partnerschapsmerk. Ze creëren naadloze samenwerkingsverbanden die hun partnerobjecten op de eerste plaats zetten. Daarin werken ze samen met kwetsbare gemeenschappen, Community Forest Associations en Kenya Forest Service, om aangetaste bossen te identificeren die herbebossing nodig hebben. Op gemeenschapsboerderijen ondersteunen ze boeren om bomen te planten voor brandhout, hout, stikstofbalans, bodemverbetering, fruit, veevoeder en algemene boslandbouw. Bovendien werkt hun organisatie samen met scholen in hun inspanningen voor het planten van bomen. 

Een boom voor elk notitieboek

Samen met Elfinbook plant Trees for Kenya een boom voor elk verkocht notitieboek. Elfinbook besloot samen te werken met Trees for Kenya omdat zij ecosystemen herstellen met een gevarieerde verzameling bomen. Veel boomplant-projecten planten een soort boom die bossen creëert met een monocultuur waar het bovendien vaak ten koste gaat van de bodem die wordt gebruikt door arme boerenfamilies. Trees for Kenya houdt rekening met verschillende aspecten om dit tegen te gaan. Ook vloeien de verdiensten van het project terug naar de lokale bevolking, met name naar vrouwen, waardoor het project ook een sociale impact heeft. De laatste jaren heeft Elfinbook al meer dan 2000 bomen laten planten.

Help je mee?

Wil jij ook je voetafdruk verlagen en direct een boom planten? Zoek dan in onze webshop jouw ideale herbruikbare notitieboek en help ons op weg naar een duurzame wereld!