Waarom is papier van bomen zo schadelijk voor het milieu?

Gekapt bos

Tijdens werk, studie of in ons huishouden maken we voortdurend notities en aantekeningen. Dat doen we op papier van bomen. Onderzoek wijst uit dat meeste mensen de voorkeur geven aan schrijven op fysiek papier en niet digitaal.

Zelfs in het digitaliseringstijdperk blijft het papierverbruik maar groeien. Voor al dit papier kappen we jaarlijks bijna 4 miljard bomen. Daarmee is de papierindustrie verantwoordelijk voor 14% van alle bomen die worden gekapt. En dit in het contrast met het feit dat één boom genoeg CO2 opneemt en voldoende zuurstof produceert om 3 mensen schone lucht te bieden. 

Waarom papier van bomen?

Bossen hebben een groot potentieel om klimaatverandering te bestrijden. In een onderzoek van verschillende wetenschappers tonen zij aan dat het planten van bossen een van de beste oplossingen is om de klimaatdoelen te halen. Dit vanwege hun enorme potentieel om broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Bovendien is de houtindustrie, zoals kappen, verwerken en transporten, ook verantwoordelijk voor 10% van de huidige uitstoot van broeikasgassen. 

Klimaatverandering bestrijden

Naast het potentieel om de klimaatverandering te bestrijden, bieden bossen ook een thuis voor veel flora en fauna. Uit onderzoek blijkt dat momenteel dieren 1000 keer sneller uit sterven dan hun natuurlijke uitsterfsnelheid. En eenmaal uitgestorven, komen deze soorten nooit meer terug. Een van de hoofdoorzaken van deze extinctie zijn de krimpende leefgebieden waar de dieren in leven. Een kanttekening is wel dat de bomen uit oerbossen niet gebruikt worden voor de papierindustrie, maar dit neemt niet weg dat door menselijk toe doen, zoals een groeiende populatie, natuurgebieden afnemen.

Wij proberen samen met jou bij te dragen aan een oplossing hiervoor. Door papier te maken van steen en door papierafval te reduceren, helpen we ook mee met het terugdringen van het aantal gekapte bomen voor papier. Ook planten we 1 boom voor elk verkocht boek in samenwerking met Trees for Kenya. Hiervoor hebben we specifiek gekozen om samen te werken met Trees for Kenya. Deze partner plant bomen rond Mt Kenya om de bossen in stand te houden en zelfs uit te breiden om het ecosysteem intact te houden.

Hoeveel papierafval wordt er eigenlijk geproduceerd?

Bestaat er een duurzame oplossing voor papier van bomen? Ja: steenpapier. Ons steenpapier is gemaakt van 50% steengruis (CACO3), 40% plastic (PP) en 10% coating om het papier harder te maken. Door steenpapier te gebruiken, besparen we 18 bomen per 1.000 kg gewoon papier.

Daarnaast verbruikt steenpapier geen water in het productieproces, wat neerkomt op een besparing van 2.700 liter water per 1.000 kg gewoon papier. Last but not least zijn er ook geen chemicaliën of bleekmiddelen betrokken bij het productieproces van steenpapier. Het goede aan de Elfinbook is dat de pagina’s uitwisbaar en daardoor herbruikbaar zijn. Daardoor is elke pagina meer dan 500 keer te hergebruiken. Omdat het papier waterbestendig is, wis je de pagina’s makkelijk met een natte doek, de gewone gum die bij de pen wordt geleverd. 

Benieuwd naar de notitieboeken die we hebben ontworpen? Je vindt ze allemaal in onze webshop.